GNR GLOBAL MÜHENDİSLİK GAYRİMENKUL ANKARA

Ş.Osman Avcı Mah.1419.Cad.M.Zekioğlu Rezidans Kat:3 No:12/18 ERYAMAN/ANKARA Etimesgut / Ankara

Harita

Tanıtım Videosu

GNR GLOBAL MÜHENDİSLİK GAYRİMENKUL ANKARA

Ş.Osman Avcı Mah.1419.Cad.M.Zekioğlu Rezidans Kat:3 No:12/18 ERYAMAN/ANKARA

Kişi ve kurumların değişen ihtiyaçlarına yönelik, geliştirdiği uygun çözümlerle, sadık müşteri anlayışını yaratacak, çağdaş ve güvenilir hizmetler sunmak.Sürekli gelişerek, evrensel kalite ve standartlarda hizmetler sunarak müşteri memnuniyeti sağlamakPRESİYOMETRE DENEYİ NEDİR? Presiyometre Deneyi, özellikle zeminin taşıma gücü ve oturma parametrelerini hesaplayabilmek için genellikle çakıllı, kumlu, killi, siltli, alüvyon zeminler ile bozuşmuş, ayrışmış kayalar ile yumuşak kaya temellerde uygulanabilen bir arazi deneyidir. PRESİYOMETRE TİPLERİ VE UYGULANABİLDİĞİ ZEMİNLER: Teknolojik gelişmelerin ilavesiyle G tipi günümüzde GC tipi olarak kullanılmakta ve maksimum 2500-4000 kPa basınç verebilmektedir. Bir diğer model ise E tipidir. Bu model maksimum 2000-2500 kPa basıncı zemine iletebilmektedir. En fazla basınç veren GB tipi 10000 kPa’ ya ulaşabilmektedir. 1968 yılında kendi delen pressiyometreler (SBP) geliştirilmiştir. Bu tipler, Menard tipi pressiyometrelerin kullanımında kuyularda meydana gelen örselenmeye karşı geliştirilmiştir. Günümüzde en çok kullanılan pressiyometreler Menard pressiyometreleridir. Uygulanabildiği basınç dayanımından da anlaşılabileceği gibi pressiyometre çok yumuşak ve yumuşak zeminlerden basınç dayanımı 10000 kPa (100 Mpa) kadar olan zayıf kayalarada uygulanabilmektedir.PRESİYOMETRE DENEYİNİN YAPILIŞI: Genel kural olarak pressiyometre deneyi sondaj işleminden hemen sonra yapılmalıdır. Yapılacak araştırmanın niteliğine bakılmaksızın derinliğin bir fonksiyonu olarak direnç parametrelerinin değişimlerinin daha ayrıntılı olarak metre metre yapılmalıdır. Kural olarak etüd edilen üst yapının genişliğinin yaklaşık iki katı derinliğe kadar her metrede deney yapılır. Kalibrasyonu daha önce yapılmış olan prob test zonuna yani kuyu içine indirilir ve basınçlı hava (CO2, vb) ile şişirilir. Probun şişmesi dolayısıyla ile boşluğun genişlemesini sağlamak için gaz tüpünden dedantör yardımı ile ölçme hücresine eşit aralıklar ile (1,2,3 bar) arttırılan basınçlar uygulanır. Arttırılan her basınç seviyesinde, sabit bir zaman aralığına kadar (genellikle 1 dakika) beklenilir. Belirlenen bu zaman aralığında her basınç artışı (Pm) için ölçme hücresindeki hacim değişimleri (Vm) volumetreden kaydedilir. Boşluk hacminde oluşan bu artış kuyunun yalnız radyal olarak genişlemesi şeklindedir. Sonda, o şekilde dizayn edilmiştir ki boşluk boyunda değişme olmaz. Bir deney zonuna en az 10 kademelik basınç uygulanır. Böylece bir deney yaklaşık olarak 10-15 dakika sürer. Bu ise kilde drenajsız, serbestçe drene olan kum ve çakılda ise drenajlı deney yapmak anlamına gelmektedir. Bir yapının inşasını, temel zemininde süratli, yani drenajsız bir yükleme durumu yaratacağının kabul edilebileceği hatırlanırsa sonuçların önemi kavranabilir. Kayıtların alımından sonra hacim ve basınç artan değerleri üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır. XY Koordinat sisteminde X ekseni artırılan basınç kademelerini (bar, kg/cm2), Y ekseni de bu kademelerde oluşan hacim değişimlerini (cm3) gösterecek şekilde basınç-deformasyon eğrisi çizilir. Başlangıçtan sonra eğrinin ilk noktanın apsisi, verilen basınç artması ile sondanın zemine oturması ve zeminin Po basıncına tekabül eder. Daha sonra eğri lineer artış gösterir. Bu safhaya elastik safha olarak adlandırılır. Bu safhadan sonra eğri yükselmeye başlar ve PL (Limit basınç) ile tariflenen sınır basıncına ulaşır. Bu safhaya da “plastik safha” denir. Limit basınç (PL) hacim artışlarının sonsuza vardığı noktadır ki, zeminin teorik olarak “Nihai taşıma gücüne” tekabül eder. 30 ve 60 saniyelik aralıklardan hacim değişimleri aynı grafikte gösterilerek “Akma Eğrisi” (Creep Curve) elde edilir. Akma eğrisinin yukarıya doğru kırıldığı nokta (Pf) akma basıncıdır. Genellikle elastik safhanın üst sınırına tekabül eder.

İnklinometre cihazı, sahada açılmış inklinometre kuyularında eksenlerinden düşey sapmalarını ölçmek için kullanılmaktadır. Ölçülen sapmalar, trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilecek hale dönüştürülebilmektedir. Ardarda yapılacak olan ölçümler, stabil olmayan eğimlerin, derinliğin ve yanal hareket oranlarının belirlenmesine olanak sağlamaktadır. İnklinometre cihazı “Bluetooth” özelliklidir ve “Probe Tipi İnklinometre” (Probe Type Inclinometer) dir. Biaxial Probe, Kablosu, Kablo Makarası, Kablo Bağlantı Kutusu, PDA, PDA Bataryası, Bağlantı Kabloları ve Batarya Şarj Cihazından oluşmaktadır. Probe, içerisine 90° lik arayla yerleştirilmiş 4 adet yiv bulunduran esnek dairesel bir boru ile kullanılmaktadır. Probedaki bluetooth vericisi PDA ya (El tipi bilgisayar) bağlı bulunmaktadır ve yapılan ölçümleri görsel verilere ve grafik formlara dönüştürebilmektedir. Genel prosedür, inklinometreyi kuyu dibine indirdikten sonra okumalara başlamaktır. Her seferinde inklinometrenin ilk yapılan okumayla aynı derinliğe indirildiğinden emin olunmalıdır. 50 cm aralıklarla okumalar alınarak inklinometre kuyunun tepesine kadar yükseltilir. Daha sonra inklinometre borudan çıkartılır, kılavuz bu kez karşı yive denk gelecek şekilde 180° döndürülerek inklinometre borusunun dibine indirilir. Delik tepesine kadar okumalar aynı şekilde alınır. Bu prosedür, okumaları elde etmek için, karşılıklı bir yiv çifti için + ve – yönlerde 2 kez okuma alınmak üzere tekrar edilir.Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) çapı 35 mm, açısı 60° ve izdüşüm alanı 10 cm2 olan bir konik ucun zemine 20 tona kadar olan hidrolik bir güç ile 2 cm/sn hızla itilmesiyle yapılır. Bu itilme boyunca propda oluşan uç direnci (qc), koninin ceket kısmında oluşan sürtünme direnci (qs) ve boşluk basıncı (u) her 2 cm de bir ölçülerek grafiğe dökülür. CPT deneyi yalnızca kil, silt ve kumlu zeminlerde yapılabilir. Maksimum 200 KN luk bir basınç ile itilen konik uç eğer sert bir zeminle karşılaşırsa uç direnci ani olarak yükselir ve bilgisayar programı uyarı verir. Bu durumda ucu birkaç cm geri çekmek tekrar ilerlemeye çalışmak basınç yine yükseliyorsa deneyi sonlandırmak gerekir. Bazı avantajları şunlardır: Deneyin yapılması için sondaj kuyusuna ihtiyaç yoktur. Maliyeti düşüktür. Zeminden sürekli olarak değer alınabilmektedir (0-40 metre) Tek bir CPT deneyi ile yer altı su seviyesi, boşluk basıncı, zemin sıkılığı, SPT değeri, içsel sürtünme açısı gibi parametreler belirlenebilmektedir. Temellerin taşıma güçleri, oturma miktarları, sıvılaşma potansiyeli, kazık taşıma güçleri belirlenebilmektedir.Pile Integrity (PIT) Deneyi Düşük deformasyon seviyeli bir deney olan kolon süreklilik deneyi, jet grout taşıma kapasitesini etkileyebilecek ana süreksizliklerin (kırık, çatlak, uygulama hatası, kesit daralması v.b.) tayininde ülkemizde ve dünyada çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Deney sonuçları (hız-zaman reflectogramı) ASTM D5882.07 uyarınca standart olarak zaman ortamında değerlendirilmektedir. İvme ölçer sinyali büyütülüp, özellikle zayıf uç sinyalleri bütün detay bilgileri korunarak dijital forma çevrilmektedir. Hız, ivme sinyalinin integrali alınarak hesaplanmaktadır. Hız-zaman zaman grafikleri deney aletinin ekranında görüntülenmekte ve post-process için saklanmaktadır. Kolon Süreklilik Deney (PET) sinyalleri, kolon kesit değişimi, zemin özellikleri, kolon özgül ağırlığı aynı zamanda kazıktaki boşluklar, betona zemin karışması ve kırıklar gibi kolonun özdirencini etkileyen hususlar ile ilgili bilgi ihtiva etmektedir. #Pile Integrity (PIT) Deneyi,#CPT Deneyi,#İnklinometre Deneyi,#Presiyometre Deneyi,#zemin etüt,#GNR GLOBAL,#ANKARA ZEMİN ETÜT,#SATILIK,DAİRE,EMKAK,KİRALIK DAİRE,GAYRİMENKUL

Çalışma Saatleri

Hafta İçi08.00-19.00
Cumartesi08.00-19.00
PazarKapalı

Etiketler